Contoh Angka jadi Huruf atau Bilangan

Nilai Ujian    Deskripsi
5                     Lima koma nol nol
5,7                   Lima koma tujuh nol
6,3                   Enam koma tiga nol
6,8                   Enam koma delapan nol
7,4                   Tujuh koma empat nol
8                      Delapan koma nol nol
8,2                   Delapan koma dua nol
Dan seterusnya….